Psychoterapie

Pracuji s dospělými a dospívajícími klienty.

Odborně lze psychoterapii označit za léčebnou metodu, jež slouží ke zvýšení duševního zdraví klienta či pacienta, má za cíl zbavit člověka psychických problémů, nebo tyto potíže alespoň zmírnit, či se snimi naučit zacházet tak, aby významně nezatěžovaly klientovi život.

Existuje mnoho terapeutických přístupů, každá pracuje svými specifickými metodami.

Ve své psychoterapeutické práci využívám poznatků Logoterapie a Existenciální analýzy, jejímž zakladatelem byl MUDr. V. E. Frankl. Tento směr vychází z Existencializmu v kombinaci s Freudovou psychoanalýzou  a mimo možností léčení úzkostných a depresivních poruch se zaměřuje zejména na otázky životního smyslu.

Psychoterapie může být krátkodobá (cca 25 hodin), ta slouží většinou k vyřešení aktuálního problému či nějaké náročnější životní situace, nebo dlouhodobá (100 a více hodin), ta má již léčebný efekt umožňující osvojení jiných postojů a jiné strategie v prožívání a chování klienta.

Psychoterapie probíhá pravidelně, většinou v týdenních až desetidenních intervalech, v případě potřeby je možné docházet i 2x týdně.

Image
Reference

Klienti říkají...