Jak Vám mohu pomoct

Dnešní svět je v mnoha ohledech velmi komfortní: v našich podmínkách již málokdo trpí nedostatkem jídla či strádá těžkou chudobou, fyzicky trpí z nedostatku prostředků, potravy a jiných základních životních potřeb. Život se v tomto směru stal mnohem jednodušší než před sto lety.

Obvykle již netrpíme fyzickými útrapami, máme dobrou výživu, dostatek vitamínů, náš životní styl se stal výrazně zdravějším. Svůj život můžeme nyní směřovat tam, kam sami chceme, máme velké možnosti si zvolit, čím chceme být a kam chceme jít. Tato svoboda, která je určitě darem, však přináší velké nároky na naše rozhodovací schopnosti, na nás samotné, činí nás totiž zodpovědné za vlastní život.

Obrovské množství možností před nás klade otázku, jaký život vlastně máme a chceme žít. Naplníme svůj život prací? Budemem mít rodinu, nebo zůstaneme svobodní a nezávislí? Zasvětíme svůj život poznávání a zážitkům, anebo půjdem cestou pomoci potřebným?
Image

Možná právě teď...

Všechna tato témata nás často staví před otázku, co vlastně v životě má smysl a jak vlastně dobře a smysluplně žít.

Vstupují-li nám do hlavy tyto otázky, nenechají nám usnout, přepadají nás pocity, že nás nic nebaví, nic nám nejde a vlastně nás nic moc netěší, zaskočí-li nás občas pocity naprostého chaosu a paniky, které řešíme nějakou tou sklenkou nebo nás nutí sportovat do naprostého vyčerpání, obtěžují-li nás zdravotní problem a máme-li při tom kde spát, co jíst, dobrou práci, rodinu, jsme tělesně zdraví, takže si vlastně moc není na co si stěžovat…, tak možná právě teď nastal čas zkusit se podívat na svůj život jinou optikou.

Právě v této chvíli Vám může být psychoterapie nebo psychologické poradenství přínosem. Pomůže vyznat se ve spletité síti našich vědomých a hlavně nevědomých pocitů, naučí nás zacházet se svou emoční kapacitou a ukáže nám cestu, jak žít zdravěji a plnohodnotněji.

Mým velkým zájmem se stala oblast psychosomatiky. již několik let mám možnost pracovat s klieny se závažným somatickým onemocněním a sledovat jejich prožívání a chování v průběhu  náročné léčby. Je velmi zajímavé, jak tato onemocnění ovlivňují psychickou dimenzi pacientů a jak naopak psychika je schopna velmi významně ovlivnit průběh somatické léčby.

Každého klienta se snažím vnímat v jeho naprosté celistvosti, v jeho somatické i psychické jednotě. Jsem velmi pokorná vůči medicíncké vědě, jež vysvětluje psychická onemocnění či duševní rozlady, možnou nerovnováhou chemických látek v těle. Nepatřím k odpůrcům psychofarmakoterapie (antidepresiva, anxiolytika, hypnotika, stabilizátory nálady) a naprosto respektuji názor specialisty - psychiatra, se kterým také z těchto důvodů spolupracuji.

Image
Reference

Klienti říkají...