Mgr. Helena Petrová

O mně

Vzdělání

V roce 2001 jsem ukončila magisterské studium jednooborové psychologie (specializace klinická) na FFUK Praha.
V roce 2007 jsem dokončila klinickou část pětiletého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a Existenciální analýze pořádaným společností SLEA (GLE). Nyní jsem pod odbornou supervizí PhDr. Jany Krausové a PhDr. Jany Božukové.

Absolvovala jsem rovněž kurz mediace.

Dosavadní praxe

V nestátním zdravotním zařízení Inter Clinic, jež se specializuje na plastickou a kosmetickou chirurgii, působím od roku 1998 dodnes. Nejprve jsem zde pracovala jako odborný konzultant a poradce pro klienty, kteří se rozhodli podstoupit kosmeticko-chirurgický výkon. Po dokončení psychologického vzdělání jsem v tomto nestátním zdravotnickém zařízení začala pracovat jako samostatný psycholog a psychoterapeut.

V letech 1999-2000 jsem pracovala jako odborný lektor v  "Centru zdravého vývoje malých dětí a rodiny" (Praha 5). V tomto centru jsem vedla skupiny dětí ve věku 20 až 36 měsíců, kurz byl zaměřen na stimulaci rozvoje dětské osobnosti, podporu vývoje jemné a hrubé motoriky a na základy socializace dítěte ve skupině.

V letech 2002-2004 jsem pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 2 jako psycholog. Náplní práce byla dětská psychologická diagnostika a poradenství. V rámci této poradny jsem pod vedením ředitelky PhDr. Václavy Masákové začala jako lektor vést programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů mezi dospívajícími. Tuto práci vykonávám dodnes.

V roce 2008 jsem nastoupila na částečný úvazek do nemocnice IKEM (klinika Kardiologie, Oddělení srdečního selhání), kde působím dodnes. Mojí náplní práce je zejména krizová intervence u pacientů v terminální fázi srdečního selhání, psychologická podpora nemocných a jejich rodinných příslušníků.

Image
Reference

Klienti říkají...