Psychologické poradenství, psychoterapie, mediace

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Pracuji s dospělými, dospívajícími i dětskými klienty.

krizová intervence - pro klienty nacházející se v náročných životních situacích, potřebujících zejména rychlou stabilizaci (náhlé onemocnění, smrt blízkého, ztráta práce, přírodní katastrofa atd.)

párové poradenství - pro ty, jejichž partnerství se octlo v krizi (manželé, partneři - muž a žena, lesbický, či homosexuální pár, rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty atd.)

Poradenství nebývá pravidelné, řídí se aktuálními potřebami klienta.

 

PSYCHOTERAPIE

Pracuji s dospělými a dospívajícími klienty.

Odborně lze psychoterapii označit za léčebnou metodu, jež slouží ke zvýšení duševního zdraví klienta či pacienta, má za cíl zbavit člověka psychických problémů, nebo tyto potíže alespoň zmírnit, či se snimi naučit zacházet tak, aby významně nezatěžovaly klientovi život.

Existuje mnoho terapeutických přístupů, každá pracuje svými specifickými metodami.

Ve své psychoterapeutické práci využívám poznatků Logoterapie a Existenciální ananlýzy, jejímž zakladatelem byl MUDr. V. E. Frankl. Tento směr vychází z Existencializmu v kombinaci s Freudovou psychoanalýzou  a mimo možností léčení úzkostných a depresivních poruch se zaměřuje zejména na otázky životního smyslu.

Psychoterapie může být krátkodobá (cca 25 hodin), ta slouží většinou k vyřešení aktuálního problému či nějaké náročnější životní situace, nebo dlouhodobá (100 a více hodin), ta má již léčebný efekt umožňující osvojení jiných postojů a strategii v prožívání a chování klienta.

Psychoterapie probíhá pravidelně, většinou v týdenních až desetidenních intervalech, v případě potřeby je možné docházet i 2x týdně.

 

MEDIACE

Jedná se o alternativní řešení konfliktů metodou rychlého a kultivovaného řešení sporů mimosoudní cestou. Mediátor je v tomto případě obvykle třetí,nezúčastněnou stranou, jehož role spočívá v profesionálním vedení procesu a oboustranné podpoře znesvářených stran, tak aby v konečném výsledku bylo nalezeno konstruktivní řešení.

Cílem mediačního řízení je vzájemná dohoda zúčastněných, jež  má ukončit spor přijatelným způsobem pro obě strany.

Nabízím mediaci v oblastech rodinných sporů, sousedských pří, či konfliktů pacientů a zdravotnického personálu nebo zdravotnického zařízení.