Psychologie - Mgr. Helena Petrová

Vítejte na stránkách psycholožky Mgr. Heleny Petrové!

Dnešní svět je mnoha ohledech velmi komfortní: v našich podmínkách již málokdo trpí nedostatkem jídla či strádá těžkou chudobou, fyzicky trpí z nedostatku prostředků, potravy a jiných základních životních potřeb. Život se v tomto směru stal mnohem jednodušší než před sto lety. Obvykle již netrpíme fyzickými útrapami, máme dobrou výživu, dostatek vitamínů, náš životní styl se stal výrazně zdravějším.

Svůj život můžeme nyní směřovat tam, kam sami chceme, máme velké možnosti si zvolit, čím chceme být a kam chceme jít. Tato svoboda, která je určitě darem, však přináší velké nároky na naše rozhodovací schopnosti, na nás samotné, činí nás totiž zodpovědné za vlastní život. Obrovské množství možností před nás klade otázku, jaký život vlastně máme a chceme žít. Naplníme svůj život prací? Budemem mít rodinu, nebo zůstaneme svobodní a nezávislí? Zasvětíme svůj život poznávání a zážitkům, anebo půjdem cestou pomoci potřebným?...

Všechna tato témata nás často staví před otázku, co vlastně v životě má smysl a jak vlastně dobře a smysluplně žít.

Více...